Muudatused Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
EL Nõukogu otsustas 9. veebruaril 2018 teha muudatused Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete režiimis. Nõukogu võttis vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/202, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/197, millega rakendatakse määruse (EÜ) 1183/2005 artiklit 9.

Muudatustega lisati neli isikut selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Nimekirja kantud isikute suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatused jõustusid 9.02.2018.

 

 
Tagasi