Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete režiimi pikendamine
16.04.2018
EL Nõukogu otsustas 15. veebruaril 2018 pikendada Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete režiimi kuni 20. veebruarini 2019, lisaks ajakohastati andmeid ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb piiravaid meetmeid kohaldada. Muudatuste tegemiseks võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/224, millega muudetakse otsust 2011/101/ÜVJP ning rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/227, millega rakendatakse otsust piiravate meetmete kohta. Komisjon võttis vastu rakendusmääruse (EL) 2018/223, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 314/2004.

Zimbabwe piiravate meetmete režiim hõlmab relvaembargot, siserepressioonideks kasutada võidavate vahendite embargot ning listitud isikute suhtes reisipiirangu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatused jõustusid täna, 16.02.2018.

 

 
Tagasi