Muudatus ÜRO JN ISIL (Da'esh) ja al-Qaida sanktsioonide režiimis
16.04.2018
ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Da'esh) ja al-Qaida ning seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud meetmete sanktsioonikomitee otsustas 14. veebruaril 2018 muuta kannet ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada piiravaid meetmeid. Isiku Djamel Lounici asukoha ja sidemete kohta käivaid andmeid muudeti, täpsemalt informatsioon siin. Isiku suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Eestis rakendatakse nimetatud piiranguid riigisisese õiguse (reisipiirang ja relvaembargo) ja EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 alusel (finantssanktsioon).

 

 
Tagasi