Muudatus ÜRO Põhja-Korea sanktsioonide režiimis
16.04.2018
15. veebruaril otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu Korea Rahvademokraatliku Vabariigi sanktsioonide komitee teha muudatuse nende inimeste ja üksuste nimekirjas, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Muudatusega uuendati andmeid isiku RI SU YONG kohta. Isiku suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Täpsem info isiku kohta lisatud manuses.

 
Tagasi