Muudatus ISIL (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute režiimis
16.04.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 14. veebruari otsusest teha muudatused teatavates eripiirangutes organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, võttis Komisjon 20. veebruaril 2018 vastu rakendusmääruse (EL) 2018/256, millega muudeti 281. korda Nõukogu määrust (EÜ) 881/2002.

Muudatusega täiendati infot ühe isiku kohta, kelle suhtes on kehtestatud eripiirangud ning kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Määrus jõustus 22. veebruaril 2018.

 

 
Tagasi