Muudatused Valgevene piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
EL Nõukogu otsustas 23. veebruaril 2018 pikendada Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 28.02.2019. Lisaks otsustas Nõukogu teha erandi relvaembargos, millega liikmesriigid võivad anda loa eksportida üksnes spordiüritustel või sporditreeningutel kasutatavaid teatavat tüüpi väikesekaliibrilisi sportvintpüsse, väikesekaliibrilisi spordipüstoleid ja väikesekaliibrilist laskemoona või pakkuda nendega seoses tehnilist abi või vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi. Selliseid lube võib anda piiratud arvul ning luba andev liikmesriik peab teisi liikmesriike ja Komisjoni teavitama kavatsusest vähemalt 10 päeva enne loa andmist.

Muudatuste tegemiseks võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/280, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP ning määruse (EL) 2018/275, millega muudetakse määrust (EÜ) 765/2006.

Muudatused jõustusid 24. veebruaril 2018.

 
Tagasi