Muudatused Süüria piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
EL Nõukogu otsustas 26. veebruaril 2018 teha muudatused Süüria vastu suunatud piiravate meetmete režiimis. Seoses jaanuarikuus toimunud Süüria valitsusliikmete vahetumisega kandis Nõukogu kaks isikut, uue tööstusministri ja uue informatsiooniministri selliste isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada piiravaid meetmeid. Samuti uuendati infot viie isiku kohta. Isikute suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/284, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/282, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid 26.02.2018.

 

 
Tagasi