Muudatus ISILi (Daesh) ja Al-Qaida piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
EL Nõukogu otsustas 26. veebruaril 2018 teha muudatused ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete režiimis. Muudatusetega otsustati kanda üks isik selliste isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/283, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693 ning rakendusmääruse (EL) 2018/281, millega rakendatakse määrust (EL) 2016/1686.

Muudatused jõustusid 26.02.2018.

 

 
Tagasi