Muudatused Põhja-Korea vastu suunatud piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 22.12.2017 otsusest karmistada kehtivaid piiravaid meetmeid, mis on suunatud Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu, otsustas EL Nõukogu 26. veebruaril 2018 teha vastavad muudatused ka enda õigusaktides. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/293, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, määruse (EL) 2018/285, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1509 ning rakendusmääruse (EL) 2018/286, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509.

Muudatustega keelatakse järgnevad tegevused KRDV suunal:
•    Rafineeritud naftasaaduste otsene või kaudne KRDVsse tarnimine, müümine või üleandmine (erandid lubatud allpool kindlaksmääratud koguse);
•    toornafta otsene või kaudne tarnimine, müümine või üleandmine (v.a. humanitaareesmärkidel);
•    mereandide hankimine KRDVst, olenemata nende päritolust;
•    toiduainete ja põllumajandustoodete, masinate, elektriseadmete, muldade ja kivimite, sealhulgas magnesiidi ja magneesia, puidu ja laevade otsene või kaudne hankimine KRDVst;
•    kõigi tööstuslike masinate, transpordisõidukite, raua, terase ja teiste metallide otsene või kaudne KRDVsse tarnimine, müümine või üleandmine.

Lisaks peavad liikmesriigid peatama, kontrollima ja arestima oma sadamates laevad, mis on seotud ÜRO JN resolutsioonidega keelatud tegevuste või kaupade transportimisega ning kutsutama registrist laevad, mille omanik, kontrollija või käitaja on KRDV.

Liikmesriigid peavad hiljemalt 21. detsembriks 2019 repatrieerima kõik KRDV kodanikud, kes teenivad tulu asjaomase liikmesriigi jurisdiktsioonis, ning kõik KRDV valitsuse ohutusjärelevalve atašeed, kes kontrollivad välismaal asuvaid KRDV töötajaid.

Lisaks eemaldas nõukogu EL autonoomsete piiravate meetmete režiimist kolm isikut ja ühe üksuse, kes on kantud ÜRO sanktsiooninimekirja, mida EL juba rakendab.

 
Tagasi