Muudatus Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes
16.04.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Korea Rahvademokraatliku Vabariigi sanktsioonide komitee 15. veebruari otsusest muuta kannet ühe isiku suhtes, kelle suhtes tuleb kohaldada piiravaid meetmeid, tegi EL Nõukogu 6. märtsil muudatused vastavates õigusaktides Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta. Nõukogu võttis vastu rakendusmääruse (EL) 2018/324, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509 ning rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/331, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849.

Isiku suhtes, kelle kohta käivat kannet täpsustati, tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatus jõustus 6. märtsil 2018.

 
Tagasi