Muudatus Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee 16. veebruari otsusest muuta teavet ühe isiku kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tegi EL Nõukogu 5. märtsil muudatused vastavates õigusaktides. Nõukogu võttis vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/332, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/325, millega rakendatakse määruse (EL) 224/2014 artikli 17 lõiget 3.

Muudatustega ajakohastati infot ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatus jõustus 6. märtsil 2018.

 
Tagasi