Muudatused Ukraina riigivarariisujate vastu kehtestatud piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
EL Nõukogu võttis 5. märtsil 2018 vastu otsuse pikendada kuni 6. märtsini 2019 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu seoses olukorraga Ukrainas. Lisaks otsustas Nõukogu ajakohastada kandeid kolme isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada piiravaid meetmeid ning kahe isiku kohta käivad kanded sanktsiooninimekirjast välja arvata.

Muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu otsuses (ÜVJP) 2018/333, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/326, millega rakendatakse määrust (EL) 208/2014.

Nimekirja kantud isikute suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatused jõustusid 6. märtsil 2018.

 
Tagasi