Muudatused ÜRO JN Sudaani sanktsioonide nimekirjas
16.04.2018
ÜRO Julgeolekunõukogu Sudaani sanktsioonide komitee otsustas 14. märtsil teha muudatused kolme isiku kohta, kes on kantud selliste isikute ja üksuste nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada piiravaid meetmeid. Muudatustega ajakohastati infot isikute MUSA HILAL ABDALLA ALNSIEM, ADAM SHAREIF ning JIBRIL ABDULKARIM IBRAHIM MAYU kohta. Täpsemad muudatused leitavad lisatud manuses.

Isikute suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Eestis rakendatakse nimetatud piiranguid riigisisese õiguse (reisipiirang) ja EL Nõukogu määruse (EL) 747/2014 alusel (finantssanktsioon).

 
Tagasi