Muudatused Somaalia piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Somaalia ja Eritrea sanktsioonide komitee otsustest lisada kaks kannet sanktsiooninimekirja, tegi EL Nõukogu 16. märtsil vastavad muudatused teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu kehtestatud piiravates meetmetes seoses olukorraga Somaalias. Muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/417, millega rakendatakse otsust 2010/231/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/413, millega rakendatakse määruse (EL) 356/2010 artiklit 12.

Muudatustega lisati kaks isikut selliste isikute ja üksuste nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut, relvaembargot ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatused jõustusid 19. märtsil.

 
Tagasi