Muudatused Süüria piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
Võttes arvesse olukorra tõsidust Süürias, eelkõige keemiarelvade kasutamist, otsustas EL Nõukogu 19. märtsil teha muudatused Süüria vastu suunatud piiravate meetmete režiimis. Muudatustega lisati neli isikut selliste isikute ja üksuste nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Isikud on seotud keemiarelvade tarnimisega tegeleva teadusuuringute keskusega (SSRC).

Muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/421, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/420, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid 19. märtsil.

 
Tagasi