Muudatus Bosnia ja Hertsegoviina piiravates meetmetes ning Mostari sündmustega seoses kehtestatud ühismeetme tühistamine
16.04.2018
EL Nõukogu otsustas 19. märtsil pikendada piiravaid meetmeid seoses olukorraga Bosnias ja Hertsegoviinas kuni 31. märtsini 2019. Muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/459, millega muudetakse otsust 2011/173/ÜVJP. Otsus sätestab kriteeriumid selliste isikute listimiseks, kes kahjustavad Bosnia ja Hertsegoviina suveräänsust, territoriaalset terviklikkust või ohustavad riigi julgeolekut või kahjustavad Daytoni/Pariisi rahukokkulepet. Kriteeriumid hõlmavad reisipiirangud ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse ning kättesaadavaks tegemise keelud; hetkeseisuga ei ole sanktsioneeritud isikute nimekirjas ühtegi füüsilist ega juriidilist isikut.

EL Nõukogu otsustas 19. märtsil tunnistada kehtetuks ühise seisukoha 97/193/ÜVJP Mostari sündmuste käigus 10. veebruaril 1997. aastal vägivallaakte toime pannud isikute suhtes rakendatavate piiravate meetmete kohta pärast ühise seisukoha läbivaatamist. Muudatuse jõustamiseks võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/458. Muudatustega tühistatakse reisipiirang kolme isiku suhtes.

Muudatused jõustusid 21. märtsil.

 
Tagasi