Muudatused Egiptuse riigivarariisujate režiimis
16.04.2018
EL Nõukogu otsustas 21. märtsil pikendada teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Egiptuses (nn. Egiptuse riigivarariisujad) kuni 22. märtsini 2019. Lisaks otsustati pärast režiimi läbivaatust kustutada kanded kuue isiku kohta ning nelja isiku kohta muuta nende listimise aluseks olevaid põhjendusi.

Nimekirjas on jätkuvalt 9 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/466, millega muudetakse otsust 2011/172/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/465, millega rakendatakse määrust (EL) 270/2011.

Muudatused jõustusid 22. märtsil.

 
Tagasi