Muudatused Liibüa piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
EL Nõukogu otsustas 21. märtsil teha muudatused piiravate meetmete režiimis seoses olukorraga Liibüas. Pidades silmas Liibüas valitseva olukorra jätkuvat ebastabiilsust ja tõsidust, otsustas Nõukogu pikendada kuni 2. oktoobrini 2018 piiravate meetmete kehtivust kolme isiku suhtes. Isikute suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/476, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333.

Muudatused jõustusid 23. märtsil.

 

 
Tagasi