Muudatused Sudaani piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 14. märtsi otsusest ajakohastada andmeid piiravate meetmete režiimis seoses olukorraga Sudaanis, tegi EL Nõukogu 27. märtsil vastavad muudatused enda õigusaktides. Muudatustega ajakohastati infot kolme isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/516, millega rakendatakse otsust 2014/450/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/512, millega rakendatakse määruse (EL) 747/2014 artikli 15 lõiget 3.

Muudatused jõustusid 28. märtsil.

 
Tagasi