Muudatus teatavates eripiirangutes ISIL (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu
16.04.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 29. märtsi otsusest teha muudatused teatavates eripiirangutes, mis on kehtestatud organisatsioonidega ISIL (Da’esh) ja Al-Qaida seotud isikute ja üksuste vastu, otsustas Komisjon teha muudatused vastavates rakendusaktides. Muudatuste jõustamiseks võttis Komisjon 5. aprillil vastu rakendusmääruse (EL) 2018/537, millega muudetakse 283. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002.

Muudatusega lisati üks isik selliste isikute, üksuste ja rühmituste loetellu, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatus jõustus 5. aprillil.

 
Tagasi