Muudatused Iraani inimõiguste rikkumistega seotud piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
Nõukogu otsustas 12. aprillil läbivaatuse tulemusena pikendada teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis kuni 13. aprillini 2019. Ühtlasi ajakohastati kandeid 29 isiku ja ühe üksuse kohta. Nimekirja kantud isikute ja üksuste suhtes tuleb kohaldada reisikeeldu ning rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Tegemist on isikute ja üksustega, kes on seotud raskete inimõiguste rikkumistega Iraanis.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/568, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/565, millega rakendatakse määrust (EL) 359/2011.

Muudatused jõustusid 13. aprillil.

 
Tagasi