Muudatused Põhja-Korea piiravate meetmete režiimis
16.04.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Põhja-Korea sanktsioonide komitee otsusest teha muudatused selles sanktsioonirežiimis, tegi Nõukogu 6. aprillil muudatused ka ELi õigusaktides. Muudatustega lisati üks füüsiline ja 21 juriidilist isikut selliste isikute ja üksuste nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada reisikeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Sama otsusega määras nõukogu 15 laeva suhtes varade külmutamise, 25 laeva suhtes sadamasse sissesõidu keelu ning 12 laeva suhtes lipu ära võtmise kohustuse.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/551, millega rakendatakse otsust (ÜVJP 2016/849 ning rakendusmääruse (EL) 2018/548, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509.

Muudatused jõustusid 9. aprillil.

 
Tagasi