Muudatused Põhja-Korea piiravate meetmete režiimis
20.04.2018
Nõukogu otsustas 19. aprillil teha muudatused Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes. Muudatustega lisatakse sanktsioneeritud isikute loetellu neli isikut, kes kandsid üle vara või vahendeid, mis võivad rahaliselt kaasa aidata KRDV tuumarelva-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide elluviimisele. Isikute suhtes tuleb kohaldada reisikeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/611, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849 ning rakendusmääruse (EL) 2018/602, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509.

Muudatused jõustusid 20. aprillil.

 
Tagasi