Muudatused Afganistani piiravate meetmete režiimis
04.05.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Afganistani sanktsioonikomitee 10. aprilli otsusest ajakohastada andmeid ühe isiku kohta, tegi EL Nõukogu vastavad muudatused enda õigusaktides. Muudatustega ajakohastati tuvastamisandmeid ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/656, millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/648, millega rakendatakse määruse (EL) 753/2011 artikli 11 lõiget 4.

Muudatused jõustusid 27. aprillil.

 

 
Tagasi