Muudatused Jeemeni piiravate meetmete režiimis
08.05.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Jeemeni sanktsioonide komitee 23. aprilli otsusest teha muudatused Jeemeni piiravate meetmete režiimis, viis EL Nõukogu 7. mail vastavad muudatused sisse enda õigusaktidesse. Muudatustega ajakohastati andmeid ühe sanktsiooninimekirja kantud isiku kohta, kes on teadaolevalt surnud. Isiku suhtes tuli kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/694, millega rakendatakse otsust 2014/932/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/689, millega rakendatakse määruse (EL) 1352/2014 artikli 15 lõiget 3.

Muudatused jõustusid 8. mail.

 
Tagasi