Muudatused Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete režiimis
09.05.2018




Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee 26. aprilli otsusest teha muudatused sanktsioonirežiimis, viis EL Nõukogu vastavad muudatused sisse ka enda õigusaktidesse. Muudatustega ajakohastati andmeid ühe sanktsioneeritud isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/699, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/698, millega rakendatakse määruse (EL) 224/2014 artikli 17 lõiget 3.

Muudatused jõustusid 8. mail.

 
Tagasi