Muudatused Ukraina territoriaalse terviklikkuse sanktsioonirežiimis
14.05.2018
EL Nõukogu otsustas 14. mail teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevusega. Muudatustega lisati viis isikut sanktsiooninimekirja ning nende suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Isikud on seotud annekteeritud Krimmis ja Sevastopolis toimunud ebaseaduslike Venemaa presidendivalimiste korraldamisega, olles vastavate piirkondade valimiskomisjonide liikmed.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/706, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/705, millega rakendatakse määrust (EL) 269/2014.

Muudatused jõustusid 14. mail.

 
Tagasi