Muudatused Liibüa sanktsioonirežiimis
15.05.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Liibüa sanktsioonide komitee 18. aprilli ja 29. aprilli tehtud muudatustest, on EL Nõukogu viinud sisse vastavad muudatused ka enda õigusaktides. Muudatustega ajakohastatakse loetelu sanktsioneeritud laevadest ega kohaldata enam piiravaid meetmeid kahe laeva, Lynn S ja Nadine, kohta. Laevadel ei ole enam keelatud laadida, transportida või lossida Liibüast pärit toornaftat ja siseneda liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/713, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 ning rakendusmääruse (EL) 2018/711, millega muudetakse määrust (EL) 2016/44.

Muudatused jõustusid 15. mail.

 

 
Tagasi