Muudatused Põhja-Korea sanktsioonirežiimis
16.05.2018
Nõukogu otsustas 14. mail teha muudatused Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) vastu suunatud piiravate meetmete režiimis. Sellega muudeti kuue sanktsiooninimekirja kantud isiku kannete tegemise aluseks seos  selliste relvade ja nendega seotud igat tüüpi materjalide tarnimisega KRDVsse või KRDVst või esemete, materjalide, seadmete, kaupade või tehnoloogia tarnimisega, mis võivad aidata kaasa KRDV tuumarelva, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvadega seotud programmide elluviimisele.

Isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/715, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849 ning rakendusmääruse (EL) 2018/714, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509.

Muudatused jõustusid 16. mail.

 
Tagasi