Muudatus teatavates eripiirangutes ISIL (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu
18.05.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 9. mai otsusest teha muudatused teatavates eripiirangutes, mis on kehtestatud organisatsioonidega ISIL (Da’esh) ja Al-Qaida seotud isikute ja üksuste vastu, otsustas Komisjon teha muudatused vastavates rakendusaktides. Nende jõustamiseks võttis Komisjon 17. mail vastu rakendusmääruse (EL) 2018/733, millega muudetakse 284. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002.

Muudatusega ajakohastati andmeid kahe isiku ning kahe üksuse kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatused jõustuvad 19. mail.

 
Tagasi