Muudatused Süüria piiravate meetmete režiimis
30.05.2018
EL Nõukogu otsustas 28. mail, pärast Süüria vastu suunatud piiravate meetmete ülevaatust, pikendada meetmeid kuni 1. juunini 2019. Lisaks ajakohastas nõukogu infot 35 sanktsioneeritud isiku ja ühe üksuse kohta ning kustutas kahe isiku kohta käivad kanded. Isikute ja üksuste suhtes tuleb kohaldada reisikeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/778, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/774, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid  30. mail.

 
Tagasi