Muudatused Lõuna-Sudaani, Iraagi ja Myanmari/Birma piiravate meetmete režiimides
13.08.2018
EL Nõukogu tegi 10. augustil muudatusi kolmes erinevas piiravate meetmete režiimis.

1.    Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Lõuna-Sudaani sanktsioonide komitee 13. juuli otsusest teha muudatused Lõuna-Sudaani sanktsioonirežiimis, viis nõukogu vastavad muudatused sisse enda õigusaktidesse 10. augustil. Sellega muudetakse relvaembargost tehtavaid erandeid ning nendega seotud tehnilist ja finantsabi ning selliste isikute ja üksuste loetellu kandmise kriteeriumeid, kelle suhtes kohaldatakse vara külmutamist. Lisaks täiendati sanktsioneeritud isikute loetelu kahe isikuga.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1125, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/740, määruse (EL) 2018/1116, millega muudetakse määrust (EL) 2015/735 ning rakendusmääruse (EL) 2018/1115, millega rakendatakse määruse (EL) 2015/735 artikli 20 lõiget 1. Muudatused jõustusid täna, 13. augustil.

2.    Nõukogu otsustas 10. augustil täiendada Myanmari/Birma vastu suunatud piiravate meetmete režiimi, ajakohastades ja täiendades infot nelja isiku kohta, kes on kantud sanktsiooninimekirja. Isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1126, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/1117, millega rakendatakse määrust (EL) 401/2013. Muudatused jõustusid täna, 13. augustil.

3.    Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee 7. augusti otsusest teha muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis, viis komisjon vastavad muudatused sisse 10. augustil. Sellega kustutati üks kanne selliste isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustustust.
Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2018/1124, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 1210/2003. Muudatused jõustuvad  14. augustil.

 
Tagasi