Muudatus teatavates eripiirangutes ISIL (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu
15.08.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 9. augusti otsusest teha muudatused teatavates eripiirangutes, mis on kehtestatud organisatsioonidega ISIL (Da’esh) ja Al-Qaida seotud isikute ja üksuste vastu, otsustas komisjon teha muudatused vastavates rakendusaktides. Nende jõustamiseks võttis komisjon 13. augustil vastu rakendusmääruse (EL) 2018/1138, millega muudetakse 289. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002.

Muudatustega lisati üks isik selliste isikute loetellu, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatused jõustusid 14. augustil.

 
Tagasi