Muudatused ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete režiimis
28.08.2018
ÜRO Julgeolekunõukogu ISILi (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 23. augustil teha muudatused vastavas sanktsioonirežiimis. Muudatustega lisati kolm isikut selliste isikute loetellu, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ning relvaembargot. Täpne info isikute kohta on leitav manusest.

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Vabariigi Valitsuse määruse nr 159 „Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine“ kohaselt riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 (finantssanktsioon) alusel.

 
Tagasi