Muudatused ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete režiimis
28.08.2018
Tulenevalt allpool mainitust, otsustas komisjon teha 27. augustil vastavad muudatused rakendusaktides. Nende jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2018/1204, millega muudetakse 290. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002.

Muudatused jõustusid 27. augustil.

 
Tagasi