Muudatus Iraagi piiravate meetmete režiimis
30.08.2018
ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee otsustas 28. augustil teha muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis. Muudatustega eemaldati sanktsiooninimekirjast üks üksus, kelle suhtes ei pea enam kohaldama rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpne info üksuse kohta on kättesaadav lisatud manuses.
 
Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Vabariigi Valitsuse määruse nr 159 „Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine“ kohaselt riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 1210/2003 (finantssanktsioon) alusel.

 
Tagasi