Muudatused Venezuela ja Põhja-Korea piiravate meetmete režiimides
07.11.2018
Nõukogu tegi 6. novembril muudatused kahes sanktsioonirežiimis.

1.    Nõukogu otsustas tulenevalt korrapärasest läbivaatusest pikendada piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses olukorraga Venezuelas, kuni 14. novembrini 2019. Lisaks täiendas nõukogu andmeid ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1656, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 ning rakendusmääruse (EL) 2018/1653, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063. Muudatused jõustuvad 8. novembril.

2.    Tulenevalt sellest, et ÜRO JN Korea Rahvademokraatliku Vabariigi sanktsioonide komitee on esitanud lisainformatsiooni 48 laeva kohta, mille suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, ajakohastas nõukogu 6. novembril nende laevade kohta käivat infot. Nendest laevadest 33 suhtes tuleb kohaldada sadamatesse sissesõidukeelu ning 15 laeva suhtes kehtib rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ning kättesaadavaks tegemise keeld. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/1657, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849 ning rakendusmääruse (EL) 2018/1654, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509. Muudatused jõustuvad  8. novembril.

 
Tagasi