Muudatused teatavates spetsiifilistes piirangutes majandus- ja finantssuhetes Iraagiga
08.11.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee 2. novembri otsusest teha muudatused Iraagi piiravate meetmete režiimis, viis Euroopa Komisjon 7. novembril vastavad muudatused sisse EL õigusaktidesse. Muudatusega eemaldati üks üksus nende isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2018/1661, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 1210/2003.

Muudatused jõustuvad 9. novembril.

 
Tagasi