Teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu
03.12.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 19. novembri otsusest teha muudatused teatavates eripiirangutes organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud isikute ja üksuste vastu, viis komisjon 22. novembril vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatusega lisatakse sanktsiooninimekirja üks isik, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

 

Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2018/1809, millega muudetakse 293. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002.

 

Muudatused jõustusid 22. novembril.

 
Tagasi