Muudatus ÜRO JN Lõuna-Sudaani sanktsioonirežiimis
03.12.2018
ÜRO Julgeolekunõukogu Lõuna-Sudaani sanktsioonide komitee otsustas 21. novembril teha muudatused vastavas sanktsioonirežiimis. Muudatusega ajakohastati andmeid isiku GABRIEL JOK RIAK MAKOL kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib Lõuna-Sudaani suhtes ka relvaembargo (ekspordikeeld). Täpsem info leitav lisatud manusest.

 

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Vabariigi Valitsuse määruse nr 159 „Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine“ kohaselt riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ning EL nõukogu määruse (EL) 2015/735 (finantssanktsioon) alusel.

 

 
Tagasi