Muudatus Liibüa piiravate meetmete režiimis
03.12.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Liibüa sanktsioonide komitee 16. novembri otsusest teha muudatused Liibüa sanktsioonirežiimis, viis nõukogu 28. novembril muudatused sisse ka enda õigusaktidesse. Muudatustega lisati üks isik selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

 

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/1868, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 ning rakendusmääruse (EL) 2018/1863, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 artikli 21 lõiget 1.

 

Muudatused jõustusid 29. novembril.

 

 
Tagasi