Muudatused Ukraina territoriaalse terviklikkuse õõnestamise sanktsioonirežiimis
11.12.2018
EL Nõukogu otsustas täna, 10. detsembril, teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Pärast seda, kui 11. novembril 2018 korraldati nn. valimised „Donetski Rahvavabariigis“ ja „Luganski Rahvavabariigis“, otsustas nõukogu lisada sanktsiooninimekirja 9 isikut, kes olid seotud nn valimiste korraldamisega või oma tegevusega ja ametikohajärgse kuuluvusega rakendanud poliitikaid Ukraina edasiseks destabiliseerimiseks. Nende isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1930, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/1929, millega rakendatakse määrust (EL) 269/2014.

Muudatused jõustusid 10. detsembril.

 
Tagasi