Muudatused Eritrea, Somaalia, Lõuna-Sudaani ja Kongo Demokraatliku Vabariigi piiravate meetmete režiimides
11.12.2018
EL Nõukogu otsustas 10. detsembril teha muudatused neljas erinevas sanktsioonirežiimis. Kõik nimetatud muudatused jõustuvad 12. detsembril.

1.    Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 14. novembri otsusest lõpetada kõik ÜRO kehtestatud piiravad meetmed Eritrea vastu viis nõukogu muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega on kehtetuks tunnistatud 2009. aastal seoses Eritrea ja Djibouti vahelise piiriküsimusega kehtestatud piiravad meetmed, mis hõlmasid relvaembargot, Eritreasse suunduvate kaupade inspekteerimist ning sissesõidupiirangut ja rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Eritrea piiravate meetmete režiimi sanktsiooninimekirja ei olnud kantud ühtegi isikut ega üksust.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1944, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/172/ÜVJP ning määruse (EL) 2018/1932, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 667/2010

2.    EL nõukogu otsustas pärast ülevaatust pikendada Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid 12. detsembrini 2019. Piiravad meetmed on kehtestatud seoses valimisprotsessi takistamise ning sellega seotud inimõiguste rikkumistega ja hõlmavad relvaembargot ning rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeld sanktsiooni nimekirja kantud isikute suhtes. Nõukogu otsustas ka ajakohastada või muuta teavet sanktsiooninimekirja kantud 14 isiku suhtes.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1940, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/1931, millega rakendatakse määruse (EÜ) 1183/2005 artiklit 9.

3.    Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Somaalia sanktsioonide komitee 14. novembri otsusest teha muudatused Somaalia vastu suunatud piiravates meetmetes viis nõukogu vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega täiendati kriteeriume, mille alusel on võimalik teha sanktsioneerimise otsuseid, lisades kriteeriumina sellises tegevuses osalemise või sellise tegevuse toetamise, mis ohustab Somaalias rahu, julgeolekut või stabiilsust, ning täpsustades, et selline tegevus võib muu hulgas hõlmata ka seksuaalset ja soolist vägivalda sisaldava tegevuse kavandamist, juhtimist või toimepanemist.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/1945, millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP ning määruse (EL) 2018/1933, millega muudetakse määrust (EL) 356/2010.

4.    Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 21. novembri otsusest teha muudatused Lõuna-Sudaani piiravate meetmete režiimis viis nõukogu vastavad muudatused sisse EL õigusaktidesse. Muudatusega ajakohastati teavet ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib Lõuna-Sudaani suhtes relvaembargo.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/1946, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/740 ning rakendusmääruse (EL) 2018/1934, millega rakendatakse määruse (EL) 2015/735 artikli 20 lõiget 3.

 
Tagasi