Muudatused Liibüa piiravate meetmete režiimis
18.12.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 5. novembri otsusest teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas, viis EL Nõukogu 17. detsembril vastavad muudatused sisse ka enda õigusaktidesse. Muudatustega antakse EL liikmesriikidele õigus kontrollida avamerel asuvaid sanktsioonide nimekirja kantud laevu, mille suhtes on kahtlus, et nad lastivad, veavad või lossivad naftat, sealhulgas toornaftat ja rafineeritud naftatooteid, mida Liibüast ebaseaduslikult eksporditakse või püütakse sealt eksportida. Muudatustega lisati ka isikute sanktsioonide nimekirja kandmise aluste hulka seksuaalsete ja soopõhiste vägivallategude kavandamine, juhtimine ja toimepanemine, mis omakorda  ohustab Liibüa rahu, stabiilsust või julgeolekut, või takistab või õõnestab poliitilise ülemineku edukat lõpuleviimist.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/2012, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 ning määruse (EL) 2018/2004, millega muudetakse määrust (EL) 2016/44.

Muudatused jõustuvad 19. detsembril.

 
Tagasi