Muudatused Myanmari/Birma piiravate meetmete režiimis
27.12.2018
Nõukogu otsustas 21. detsembril teha muudatused Myanmari/Birma vastu suunatud piiravad meetmete režiimis. Nõukogu võttis arvesse ÜRO Inimõiguste nõukogu sõltumatu rahvusvahelise teabekogumismissiooni järeldusi ning vastutust inimõiguste rikkumise eest, mille panid toime Myanmari relvajõudude (Tatmadaw) ja piirivalvepolitsei teatud üksused Katšinis, Arakanis ja Šani osariigis. Sellest tulenevalt otsustas nõukogu lisada seitse isikut selliste isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupade, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade ja telekommunikatsioonivahendite ekspordile ning kaitsekoostöö piirang.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/2054, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/2053, millega rakendatakse määrust (EL) 401/2013.

Muudatused jõustusid 21. detsembril.

 

 
Tagasi