Muudatused piirangutes majandus- ja finantssuhetes Iraagiga
08.01.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee 27. detsembri otsusest teha muudatused teatavates spetsiifilistes piirangutes majandus- ja finantssuhetes Iraagiga, viis komisjon 7. jaanuaril vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatusega eemaldatakse üks üksus nende isikute ja üksuste nimekirjast, kelle suhtes tuleb kohaldada piiravaid meetmeid. Üksuse RAYON STATE ESTABLISHMENT (alias RAYON STATE COMPANY) suhtes ei tule enam kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/23, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 1210/2003.

Muudatused jõustuvad 9. jaanuaril.

 

 
Tagasi