Muudatus teatavates spetsiifilistes piirangutes majandus- ja finantssuhetes Iraagiga
14.01.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee 8. jaanuari otsusest teha muudatused Iraani sanktsioonirežiimis viis komisjon 11. jaanuaril vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega eemaldati kolm üksust nende isikute ja üksuste nimekirjast, kelle suhtes tuleb kohaldada piiravaid meetmeid. Üksuste suhtes ei tule enam kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeldu ega külmutamise kohustust.

Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/51, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 1210/2003.

Muudatused jõustuvad 15. jaanuaril.

 

 
Tagasi