Muudatused keemiarelvade leviku tõkestamise sanktsioonirežiimis
21.01.2019
Võttes arvesse jätkuvat ohtu, mida põhjustab keemiarelvade levik ja kasutamine, otsustas nõukogu 21. jaanuaril teha muudatused keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaste piiravate meetmete režiimis. Muudatusega lisati üheksa isikut ja üks üksus sanktsioonialuste isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Nimekirja kanti Süüria režiimi peamine keemiarelvade väljatöötamise üksus, Teadusuuringute keskus (SSRC) ja sellega seotud viis Süüria kodanikku ning neli Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GRU) ohvitseri, kellest kaks vastutavad toksilise närvimürgi „Novitšok" valdamise, transportimise ja kasutamise eest ning kaks, kes valdasid, transportisid ja kasutasid 2018. aasta 4. märtsi nädalavahetusel Salisburys nimetatud närvimürki.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/86, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544 ning rakendusmääruse (EL) 2019/84, millega rakendatakse määrust (EL) 2018/1542.

Muudatused jõustusid 21. jaanuaril.

 

 
Tagasi