Muudatus Süüria vastu suunatud piiravate meetmete režiimis
21.01.2019
EL Nõukogu otsustas 21. jaanuaril teha muudatused Süüria vastu suunatud piiravate meetmete režiimis. Nõukogu otsustas lisada sanktsioonialuste isikute nimekirja 11 isikut ja 5 üksust. Nimekirja kantud on ärimehed ja ettevõtted, kes teenivad suurt kasumit tänu oma sidemetele Assadi režiimiga, toetavad režiimi ja aitavad seda rahastada. Lisaks sellele takistab Süüria konflikti eest põgenenud isikute maa sundvõõrandamine Assadi režiimi poolt nende isikute tagasipöördumist koju. Nimekirja kantud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning isikute ja üksuste suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Süüria vastu suunatud piiravate meetmete režiimis kohaldatakse veel relva- ja kaubaembargot, laevade ja lennujaamadega seotud piiranguid ja erinevaid finantsteenuste osutamisega seotud piiranguid, mille täpse loetelu leiab EL sanktsiooniveebist (www.sanctionsmap.eu).

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2019/87, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/85, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid 21. jaanuaril.

 

 
Tagasi