Muudatused Ukraina ja Põhja-Korea piiravate meetmete režiimides
22.01.2019
EL Nõukogu tegi 21. jaanuaril muudatused kahes sanktsioonirežiimis.

1. Nõukogu otsustas teha muudatuse piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Nõukogu otsustas jätta sanktsioonialuste isikute nimekirjast välja ühe kande, kuna isik on surnud. Tema suhtes ei pea enam kohaldama sissesõidupiirangut ega rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/95, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/92, millega rakendatakse määrust (EL) 269/2014.

2. Nõukogu otsustas teha muudatuse Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes. Nõukogu otsustas jätta sanktsioonialuste isikute nimekirjast välja kaks kannet, kuna isikud on surnud. Nende suhtes ei pea enam kohaldama sissesõidupiirangut ega rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/96, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849 ning rakendusmääruse (EL) 2019/93, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509.

Kõik eelpool nimetatud muudatused jõustuvad 23. jaanuaril.

 

 
Tagasi